Namera o sklenitvi neposredne pogodbe, k. o. 1771 Zadobrova

Zaključen: 20. 7. 2021

Datum objave: 30. 6. 2021
Rok za sprejem ponudb: 20. 7. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 312/9 v izmeri 30 m2 k. o. 1771 Zadobrova, (ID znak: parcela 1771 312/9).

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Andreja Lavrič, andreja.lavric@ljubljana.si, 01/306-11-45.

Razpisne datoteke