Namera o sklenitvi neposredne pogodbe: Linhartova 13

Zaključen: 12. 9. 2013

Datum objave: 28. 8. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o oddaji poslovnih prostorov št. 130, 130a in 131, v skupni izmeri 53,70 m², ki se nahajajo v stavbi na naslovu Linhartova 13, v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1160/1 in 1163/11, k.o. Bežigrad za storitveno dejavnost s poudarkom na vzgoji in izobraževanju.

Razpisne datoteke