Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - parc.št. 340/2 k.o. Dravlje

Zaključen: 23. 7. 2013

Datum objave: 8. 7. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče, parc. št. 340/2 njiva v izmeri 20 m2 1738 - k.o. Dravlje.

Razpisne datoteke