Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo zemljišč v najem

Zaključen: 23. 4. 2018

Datum objave: 3. 4. 2018
Rok za prijavo: 23. 4. 2018

Predmet oddaje v najem sta nepozidani zemljišči s parc. št. 1630/1 v izmeri 6.130 m2, k. o. 2680 – Nove Jarše, ID znak: parcela 2680 1630/1 in s parc. št. 661/9 – del, v naravi travnik za košnjo v izmeri 840 m2, k. o. 2681 – Brinje II, ID znak: parcela 2681 661/9. Zemljišči se oddata v najem za določen čas 1 leto od dneva sklenitve pogodbe, za namen košnje.

Cena najema zemljišč, navedenih v 1. točki te namere, znaša za čas najema enega leta, znesek:
1.394,00 EUR.

Razpisne datoteke