Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe

Zaključen: 29. 8. 2021

Datum objave: 9. 8. 2021
Rok za sprejem ponudb: 29. 8. 2021

Prodaja stavbnega zemljišča s parc. št. 2108/3 v izmeri 188 m2, k. o. 1725 – Ajdovščina, ID znak: parcela 1725 2108/3.

Cena navedene nepremičnine je 11.280,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Razpisne datoteke