Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 24. 8. 2013

Datum objave: 9. 8. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti na nepremičnini parc. št. 2197/4 k.o. Bežigrad, cesta v izmeri 1.097 m2, z ID oznako št. 2636-2197/4-0 k.o. Bežigrad.

Razpisne datoteke