Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 9. 2017

Datum objave: 23. 8. 2017
Rok za prijavo: 7. 9. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za solastninski delež od 1/3 zemljišča parc.št. 427/5  k.o. 1773 Dobrunje.

Razpisne datoteke