Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 8. 9. 2017

Datum objave: 24. 8. 2017
Rok za prijavo: 8. 9. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišče s parc. št. 1060/29 v izmeri 6 m², k.o. 1754 Šentvid nad Ljubljano.

Razpisne datoteke