Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 9. 2017

Datum objave: 25. 8. 2017
Rok za prijavo: 9. 9. 2017

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o oddaji pozidanih  stavbnih zemljišč s parc. št. 2738/0, v izmeri 54 m2, parc. št. 2739/0, v izmeri 885 m2 in parc. št.  2740/0, v izmeri 176 m2, vse k. o. 1737 Tabor, v brezplačno uporabo za določen čas eno (1) leto. Interesenti morajo imeti podeljen status v javnem interesu, z odločbo pristojnega ministrstva.

Razpisne datoteke