Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 17. 10. 2013

Datum objave: 2. 10. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 154/43 v katastrski občini Udmat z potrebe dostopa in dovoza z vsemi vozili.

Razpisne datoteke