Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 5. 8. 2014

Datum objave: 21. 7. 2014
Rok za prijavo: 5. 8. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 512/36 v katastrski občini Udmat za objekt EKK in NN kablovod iz TP Klunova – EE priključek za objekt Jana Husa 1 v Ljubljani.

Razpisne datoteke