Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 24. 9. 2014

Datum objave: 9. 9. 2014
Rok za prijavo: 24. 9. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc. št. 680/1 v katastrski občini Gameljne za gradnjo zemeljskega elektro voda za priključitev na elektro omrežje.

Razpisne datoteke