Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 6. 11. 2014

Datum objave: 22. 10. 2014
Rok za prijavo: 6. 11. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na zemljiščih s parc. št. 1534, 1535/2, 1535/13, 1535/18, vse k.o. v katastrski občini Stanežiče za dostop in dovoz oz. ureditev novega individualnega cestnega priključka.

Razpisne datoteke