Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 24. 12. 2014

Datum objave: 9. 12. 2014
Rok za prijavo: 24. 12. 2014

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za izvedbo priključkov na javno infrastrukturo na nepremičninah s parc.št. 376/138, 376/124 in 376/67, vse katastrski občini Trnovsko predmestje.

Razpisne datoteke