Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 13. 2. 2015

Datum objave: 29. 1. 2015
Rok za prijavo: 13. 2. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in nadzora objekta EEK in NN kablovod iz TP Klunova – EE priključek za objekt Jana Husa 1a v Ljubljani na nepremičnini parc. št. 512/36, v katastrski občini Udmat.

Razpisne datoteke