Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 25. 6. 2015

Datum objave: 10. 6. 2015
Rok za prijavo: 25. 6. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 3166 v katastrski občini 1737-Tabor za izgradnjo vročevodnega omrežja in toplotne postaje za priklop stavbe na naslovu Prisojna ulica 3 na vročevodno omrežje.

Razpisne datoteke