Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 9. 9. 2015

Datum objave: 25. 8. 2015
Rok za prijavo: 9. 9. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 516/2 v katastrski občini 1695-Karlovško predmestje, za ureditev (razširitev) obstoječega cestnega priključka z zemljišča parc. št. 518/19 v katastrski občini 1695-Karlovško predmestje na občinsko cesto.

Razpisne datoteke