Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 24. 12. 2015

Datum objave: 9. 12. 2015
Rok za prijavo: 24. 12. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče parc. št. 73/41 v katastrski občini 2679-Gradišče II za izgradnjo, obratovanje, vzdrževanje in nadzor NN priključka za stanovanjski objekt, predviden na parceli 73/18 v katastrski občini 2679-Gradišče II.

Razpisne datoteke