Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 29. 10. 2016

Datum objave: 14. 10. 2016
Rok za prijavo: 29. 10. 2016

MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist za izgradnjo, vzdrževanje, nadzor in obratovanje obračališča za vsa motorna vozila na nepremičnini parc. št. 1573/4 in 1568/1 k.o. 1723-Vič.

Razpisne datoteke