Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 25. 5. 2013

Datum objave: 10. 5. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišča parc. št. 2102/1, 2089/1, 2088/2 v katastrski občini Lipoglav z namenom izgradnje TK kanalizacije med FL Mali Lipoglav in BP Lipoglav.

Razpisne datoteke