Namera o sklenitvi služnostne pogodbe

Zaključen: 1. 5. 2013

Datum objave: 16. 4. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišča parc. št. 1095/19, 1095/11, 1095/18 vse k.o. Črnuče zaradi za prestavitve obstoječega kanalizacijskega voda.

Razpisne datoteke