Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 5. 4. 2012

Datum objave: 20. 3. 2012
Rok za prijavo: 5. 4. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc. št. 1738 k.o. Šentvid nad Ljubljano , za potrebe priključitve na komunalno infrastrukturo, ter dostopa.

Razpisne datoteke