Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 31. 5. 2012

Datum objave: 16. 5. 2012
Rok za prijavo: 31. 5. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 1679/1 k.o. Dravlje za potrebe obnove plinovodnega omrežja.

Razpisne datoteke