Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 21. 6. 2012

Datum objave: 6. 6. 2012
Rok za prijavo: 21. 6. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča 2050/43, parc.št. 2052/22, parc.št. 2053/7, parc.št. 2052/1 vse k.o. Vič, za potrebe izgradnje plinovodnega omrežja.

Razpisne datoteke