Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 26. 6. 2012

Datum objave: 11. 6. 2012
Rok za prijavo: 26. 6. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 2462/1 k.o. Ajdovščina za potrebe sidranja.

Razpisne datoteke