Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 11. 9. 2012

Datum objave: 27. 8. 2012
Rok za prijavo: 11. 9. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 579/9 k.o. Vižmarje za potrebe izgradnje oz. priključitve sanitarnega kanala.

Razpisne datoteke