Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 10. 10. 2012

Datum objave: 25. 9. 2012
Rok za prijavo: 10. 10. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 2456/1 in parc.št. 2456/2 k.o. Ajdovščina.

Razpisne datoteke