Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 10. 10. 2012

Datum objave: 25. 9. 2012
Rok za prijavo: 10. 10. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 2430/1, 2430/2, 2430/3, 2431/2, 2432/1, 2432/2, 2440/1, 2440/2, 2449,2450/4, 2450/5, 2433 vse k.o. Ajdovščina.

Razpisne datoteke