Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 20. 2. 2013

Datum objave: 5. 2. 2013
Rok za prijavo: 20. 2. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 3839/1 in parc.št. 3839/2 obe k.o. 1737-Tabor.

Razpisne datoteke