Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 17. 2. 2013

Datum objave: 12. 2. 2013
Rok za prijavo: 17. 2. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc. št. 180/1, 192/1, 192/2 v k.o. 1756 – Črnuče.

Razpisne datoteke