Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 6. 8. 2011

Datum objave: 22. 7. 2011
Rok za prijavo: 6. 8. 2011

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 3379 k.o. Tabor za potrebe vročevodnega omrežja in toplotne postaje.

Razpisne datoteke