Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 14. 5. 2013

Datum objave: 29. 4. 2013

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na zemljišču, parc. št. 759/5 v k.o. 2681-Brinje II.