Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 24. 9. 2011

Datum objave: 9. 8. 2011
Rok za prijavo: 24. 9. 2011

na delu zemljišča parc.št. 441/5 k.o. Bežigrad, za potrebe izgradnje vročevodnega omrežja in toplotne postaje

Razpisne datoteke