Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 24. 8. 2011

Datum objave: 9. 8. 2011
Rok za prijavo: 24. 8. 2011

na delu zemljišča parc.št. 2303 in parc.št. 2311 obe k.o. Tabor za potrebe vročevodnega omrežja

Razpisne datoteke