Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 18. 11. 2011

Datum objave: 3. 11. 2011
Rok za prijavo: 18. 11. 2011

MOL objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča parc.št. 1482/2 k.o. Dravlje.

Razpisne datoteke