Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 25. 2. 2012

Datum objave: 10. 2. 2012
Rok za prijavo: 25. 2. 2012

na delu zemljišča parc.št. 1042/28 k.o. Šentvid nad Ljubljano, za potrebe prehoda in dostopa.

Razpisne datoteke