Namera o ustanovitvi služnosti

Zaključen: 6. 8. 2011

Datum objave: 22. 7. 2011
Rok za prijavo: 6. 8. 2011

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišč parc.št. 313/12, parc.št. 313/20 in parc.št. 429/7 vse k.o. Zadobrova za potrebe izgradnje elektro kabelske kanalizacije.

Razpisne datoteke