Namera o ustanovitvi stavbne pravice

Zaključen: 4. 10. 2011

Datum objave: 19. 9. 2011
Rok za prijavo: 4. 10. 2011

oz. obnovitvi stavbne pravice na delu zemljišč parc.št. 2453, 2450/1, 2451/1, 2450/3 in 2461/1 vse k.o. Ajdovščina, za čas gradnje.

Razpisne datoteke