Namera za sklenitev menjalne pogodbe po metodi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 2. 2021

Datum objave: 21. 1. 2021
Rok za sprejem ponudb: 10. 2. 2021

Nepremičnina v lasti Mestne občine Ljubljana:
• parc. št. 2102/13, v izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 1723 2102/13) k. o. 1723 Vič.

Menjava se izvede za nepremičnino v lasti fizične osebe
• parc. št. 2099/86, v izmeri 20m2 (ID znak: parcela 1723 2099/86) k. o. 1723 Vič.

 

Razpisne datoteke