Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 7. 2015

Datum objave: 24. 6. 2015
Rok za prijavo: 9. 7. 2015

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za zemljišči parc. št. 418/32, nepozidano zemljišče v izmeri 2 m2 in parc.št. 418/33, nepozidano zemljišče v izmeri 51 m2, obe k. o. 1771 - Zadobrova, v enoti urejanja prostora (EUP) PO-658.