Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 11. 2016

Datum objave: 8. 11. 2016
Rok za prijavo: 23. 11. 2016

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi prodajne pogodbe za nepremičnino:
- zemljišče s parc. št. 2097/16, v izmeri 50 m2, k.o. 1776 Lipoglav (ID znak:1776-2097/16-0).

Razpisne datoteke