Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 2. 2018

Datum objave: 12. 2. 2018
Rok za prijavo: 27. 2. 2018

za prodajo nepremičnin:
- nepozidanih stavbnih zemljišč parc. št. 265/8 v izmeri 34 m2 (ID znak: parcela 1738 265/8) in 297/27 v izmeri 77 m2 (ID znak: parcela 1738 297/27), oboje k.o. 1738 Dravlje.

Cena navedenih nepremičnin je 8.880,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke