Namero o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 2. 2018

Datum objave: 12. 2. 2018
Rok za prijavo: 27. 2. 2018

za prodajo nepremičnin:

- nepozidani stavbni zemljišči s parc. št. 654/15, v izmeri 98 m2, k.o. Glince, ID znak: 1755 654/15

Cena nepremičnine je 8.820,00 EUR brez 2 % DPN.

Razpisne datoteke