Javna dražba za prodajo nepremičnin Mestne občine Ljubljana

Zaključen: 22. 9. 2023 , odpiranje prijav: 28. 9. 2023

Datum objave: 7. 9. 2023
Rok za plačilo varščine: 22. 9. 2023
Javna dražba se bo vršila na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, KLUBU 11: 28. 9. 2023

Zemljišča v k. o. Stožice, Trnovsko predmestje, Kašelj in Karlovško predmestje.

1. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:

- parc. št. 2216/49 (ID 7040113) v izmeri 874 m², k. o. 1735 Stožice

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-390, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

* Na zemljišču, s parc. št. 2216/49 k. o. 1735 Stožice, stoji objekt in ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Prodaja se izključno zemljišče s parc. št. 2216/49, k. o. 1735, ki je zasedeno z uporabnikom.
Na zemljišču je vknjižena zaznamba prepovedi zaradi nedovoljene gradnje s strani Ministrstva za infrastrukturo.

Izklicna cena: 153.824,00 EUR. (z besedo: sto triinpetdeset tisoč osemsto štiriindvajset eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

2. Predmet javne dražbe je pozidano* stavbno zemljišče s:

- parc. št. 2260/259 (ID 7040113) v izmeri 117 m², k. o. 1735 Stožice

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) BE-550, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

* Na zemljišču, s parc. št. 2216/49 k. o. 1735 Stožice, stoji objekt in ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Prodaja se izključno zemljišče s parc. št. 2216/49, k. o. 1735, ki je zasedeno z uporabnikom.
Na zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena zaznamba neprave stvarne služnosti, v korist in na ime družbe Telekom Slovenije, d.d.

Izklicna cena: 20.592,00 EUR. (z besedo: dvajset tisoč petsto dvaindevetdeset eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

3. Predmet javne dražbe so pozidana* stavbna zemljišča s:

- parc. št. 1707/88 v izmeri 178 m², k. o. 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE.

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN in 95/15, 38/16 - avtentična razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN, 42/18 in 78/19 - DPN) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora (EUP) TR-310, z namembnostjo SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.
Na zemljišču, stoji objekt in ga ni postavila Mestna občina Ljubljana. Prodaja se izključno zemljišče s parc. št. 1707/88, k. o. 1722, ki je zasedeno z uporabnikom.
Na zemljišču je vknjižena zaznamba neprave stvarne služnosti, v korist in na ime družbe TELEKOM SLOVENIJE, d.d. in T - 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o..

Izklicna cena: 31.328,00 EUR (z besedo: enaintrideset tisoč tristo osemindvajset eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

4. Predmet javne dražbe je pozidano stavbno zemljišče s:

- parc. št. 3154/15 (ID znak: parcela 1770 3154/15) v izmeri 148 m2, k. o. 1770 Kašelj

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora PO-858 in podrobnejšo namensko rabo prostora SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Izklicna cena: 26.048,00 EUR. (z besedo: šestindvajset tisoč oseminštirideset eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

5. Predmet javne dražbe sta pozidani stavbni zemljišči s:

- parc. št. 197/52 (ID znak: parcela 1695 197/52) v izmeri 127 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje
- parc. št. 197/7 (ID znak: parcela 1695 197/7) v izmeri 46 m2, k. o. 1695 Karlovško predmestje

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN in 59/22) je predmetno zemljišče opredeljeno v enoti urejanja prostora RN-477 in podrobnejšo namensko rabo prostora SSse – splošne eno in dvostanovanjske površine.

Na zemljišču s parc. št. 197/7 k. o. 1695 Karlovško predmestje je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d.d. in T-2, d.o.o.
Na zemljišču s parc.št. 197/52 k.o. 1695 Karlovško predmestje je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d.d. in Telemach.

Izklicna cena: 34.600,00 EUR. (z besedo: štiriintrideset tisoč šesto eurov in 00/100) Navedena izklicna cena ne vključuje 2 % davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec.

Razpisne datoteke