Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 1. 2021

Datum objave: 15. 12. 2020
Rok za sprejem ponudb: 4. 1. 2021

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče parc. št. 680/51, v izmeri 56 m2 (ID znak: parcela 1749 680/51) k. o. 1749 Gameljne in
- zemljišče parc. št. 680/52, v izmeri 72 m2 (ID znak: parcela 1749 680/52) k. o. 1749 Gameljne.

Cena navedenih nepremičnin je 7.680,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke