Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 3. 2021

Datum objave: 9. 2. 2021
Rok za prijavo: 1. 3. 2021

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1755/3 v izmeri 111 m2, k.o. 2682 Brdo, (ID znak: parcela 2682 1755/3).

 Cena navedene nepremičnine 13.320,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke