Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 3. 2021

Datum objave: 10. 2. 2021
Rok za prijavo: 2. 3. 2021

Prodaja nepremičnine: zemljišče s parc. št. 837/15 vizmeri 21 m2 (ID znak: parcela 2681 837/15) k. o. 2681 Brinje II.

Cena navedene nepremičnine je 3.150,00,00 EUR brez 2% DPN.

Pri navedenem zemljišču je vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekoma Slovenije d.d.

Razpisne datoteke