Objava namere za prodajo poslovnih prostorov na naslovu Miklošičeva cesta 26-28, Ljubljana

Zaključen: 19. 11. 2016

Datum objave: 4. 11. 2016
Rok za prijavo: 19. 11. 2016

Predmet prodaje so posamezni deli: - ID znak 1737-303-25 – hodnik, 9 (devet) pisarn, sejna soba, 3 (tri) krat sanitarije s predprostorom in čajno kuhinjo, v skupni izmeri 295,81 m2, locirani v visokem pritličju (VP, II. etaži), - ID znak 1737-303-21 - predprostor, 2 (dva) krat sanitarije in 2 (dve) pisarni, locirani v kleti v skupni izmeri 68,30 m2 v dozidku poslovno stanovanjske stavbe (I. etaži), - ID znak 1737-303-22 - arhiv in pisarno, v skupni izmeri 56,52 m2, locirani v visokem pritličju (VP, II. etaži), poslovno stanovanjske stavbe, - ID znak 1737-303-23 – 2 (dva) krat sanitarije s predprostorom, v skupni izmeri 15,15 m2, locirani v dozidku poslovno stanovanjske stavbe, v visokem pritličju (VP, II. etaži), - ID znak 1737-303-24 - arhiv in pisarno, v skupni izmeri 41,57 m2 , locirani v dozidku poslovno stanovanjske stavbe, v I. nadstropju (III. etaži), - ID znak 1737-303-52 – predprostor, 5 (pet) pisarn in sanitarije s predprostorom, v skupni izmeri 171,92 m2, locirani v visokem pritličju (VP, II. etaži).

Ponudbena cena Ponujena cena ne sme biti nižja od 952.611,00 EUR. Davek na promet nepremičnin plača prodajalec. Prednost pri sklenitvi pogodbe bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo odkupno ceno.

Pogoj za nakup: Nakup je možen izključno na vseh posameznih delih hkrati. Prijavo na namero lahko oddajo le ponudniki, ki so pravne osebe javnega prava razen javna podjetja.

Razpisne datoteke