Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 3. 2021

Datum objave: 9. 2. 2021
Rok za prijavo: 1. 3. 2021

Oddaja nepremičnin: pozidana stavbna zemljišča s parc. št. 475/5, v izmeri 1.853 m2, parc.št. 476/6 v izmeri 1.769 m2 in parc. št. 477/7, v izmeri 1.649 m2, vse k. o. 1695 Karlovško predmestje, v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let. Interesenti morajo imeti podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status, z odločbo pristojnega ministrstva.

Za navedene nepremičnine bo sklenjena neposredna pogodba.

Razpisne datoteke