Popravek javnega razpisa za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem

Zaključen: 15. 6. 2007 , odpiranje prijav: 15. 6. 2007

Datum objave: 30. 5. 2007
Rok za prijavo: 15. 6. 2007
Odpiranje prijav: 15. 6. 2007

MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem objavlja na podlagi Odredbe o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin (Ur.l.RS št.:14/99, 16/99)
Popravek javnega razpisa za oddajo poslovnih prostorov in garaž v najem, objavljenem na spletni strani dne 23.05.2007 do dne 15.06.2007.

 

PREKLICUJE SE ODDAJA POSLOVNEGA PROSTORA POD TOČKO II. WOLFOVA 8. PROSTOR SE IZVEZAMA IZ BESEDILA JAVNEGA RAZPISA IN SE NE ODDAJA Z JAVNIM RAZPISOM, ki je bil objavljen dne 23.05.2006 na spletni strani.
Vse zainteresirane ponudnike naprošamo, da ne oddajajo ponudbe za najem zgoraj navedenega prostora, saj se bodo ponudbe štele za brezpredmetne.

Obrazci